چطور از امتیاز استفاده کنیم

-->

با تفکیک زباله های قابل بازیافت (بهتره حداقل 5 کیلوگرم باشه)و ثبت درخواست در اپلیکیشن دهکده هوشمند خودرو جمع آوری میاد و تفکیک رو از شما تحویل می گیره بسته به وزن و نوع زباله به شما پول و امتیاز تعلق می گیره پول به کیف پولتون واریز میشه امتیاز هم به پروفایل اضافه میشه

Read More