تغییرات اقلیمی، دلایل و پیامدهای تغییرات اقلیمی

-->

تغییرات اقلیمی چیست؟ دمای زمین در چند دهه گذشته افزایش یافته و به این روند افزایشی دما، اصطلاحا گرمایش زمین گفته می‌شود. البته دانشمندان بیشتر از کلمه «تغییرات اقلیمی» استفاده می‌کنند، زیرا این کلمه علاوه بر افزایش دما، به تاثیر آن روی اقلیم نیز اشاره می‌کند. تغییرات اقلیمی، مهمترین علت تغییر در الگوهای آب و

Read More