بازیافت پسماندهای الکترونیکی

-->

زباله‌های الکترونیکی: با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ظهور رایانه و گوشی هوشمند، تولید انواع پسماند الکترونیکی بسیار افزایش یافته است. پسماند الکترونیکی به محصولات الکترونیکی گفته می‌شود که عمر مفید آنها به اتمام رسیده است. پسماندهای الکتریکی شامل کامپیوترها، باطری‌ها، گوشی موبایل، ماشین‌های فکس و کپی، باک بنزین، قطعات یخچال و تلویزیون و… می‌باشند. به

Read More

انواع پسماند، مدیریت پسماند شهری

-->

پسماند چیست؟ پسماند یا همان زباله به مواد جامد، مایع و گازی گفته می‌شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم نتیجه فعالیت‌های انسان می‌باشد و موادی زائد به حساب می‌آیند. انواع پسماند: پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی مثل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی که روزانه از فعالیت انسان در شهر، روستا و یا خارج از

Read More