بهروب بخشی از پلتفرم دانش بنیان دهکده هوشمند است که
در قالب یک شرکت خصوصی و یک استارت‌آپ فعالیت
می‌کند.

بهروب از سال ۱۳۹۶ با تحقیق و مطالعه در حوزه اکوسیستم پسماند شروع بکار کرد و اولین قرارداد جمع آوری پسماند خشک از مبدا را با سازمان مدیریت پسماند کرج در اسفند ۱۳۹۷ منعقدنمود. بهروب تلاش دارد بهترین خدمات را در زمینه پسماند خشک ارائه دهد، از این رو با مدل‌های منعطف همکاری با سازمان‌های پسماند و پیمانکاران جمع آوری پسماند خشک آماده همکاری ‌است.

بررسی داده‌های پسماند و انتقال این داده‌ها به سامانه
جمع‌آوری

داده‌های بدست آمده از درخواست و جمع آوری پسماند تفکیک شده شهروندان، در پنل‌ها بررسی شده و اتوماتیک به سیستم جمع‌آوری منتقل می‌شود. از آنالیز داده‌ها می توان برای فرهنگ‌سازی و مدیریت ناوگان وهمچنین تصمیم‌گیری کلان شهری استفاده کرد. هر شهر به مناطق کوچکتر تقسیم شده و سیستم جمع‌آوری نیز توسط مناطق مدیریت می‌شوند.اطلاعات سیستم درخواست و جمع آوری براساس تقسیم‌بندی ایجاد شده دسته بندی و گزارش‌های مربوط به آن ایجاد می شود

با همکاری: